Home

Ő végű melléknevek

Nyelvtan - 3. osztály Sulinet Tudásbázi

ő, ú, ű a melléknevek végén elemek, feladato -ó, -ő, -ú, -ű végű melléknevek - A melléknevek végén az ó, ő, ú,ű hosszú - A melléknevek végén az ó,ő,ú,ű hosszú - o,ó,ö,ő - o-ó; ö-ő - Ó-ő betűvadásza ú, ű végű melléknevek, Fogalom meghatározás. ú, ű végű melléknevek. Tananyag ehhez a fogalomhoz: A melléknév szerepe a beszédben és írásban. melléknév. Fogalom meghatározás. melléknév. Tananyag ehhez a fogalomhoz: A melléknév szerepe a beszédben és írásban

Melléknevek ó ő végű - Tananyago

Melléknevek ó ő végű. 3546 rezultata za 'melléknevek ó ő végű' Az -l végű igék felszólító módja Točno ili netočno. autor Kodvany A magyarban -ó, -ő végű (pl. író, olvasó, éneklő). Ahogy a magyarban, úgy az olaszban is igékből képezzük. Úgy képezzük, hogy a főnévi igenév -are, -ere, -ire végződését elhagyjuk, helyébe -are végű igék esetében -ante, -ere és -ire végű igék esetében -ente végződés kerül Az U-ra az a fő szabály, hogy a melléknevek közül a népek, nyelvek és vallások neveit kivéve (ahol általában rövid az u) minden esetben hosszú az ú. Jelöljön a képletben C egy tetszőleges mássalhangzót. Ekkor, ha egy egyszerű, nem összetett főnév szerkezete CaCu/ú, akkor az írásmódja CaCu, kivéve tanú, gyanú Megjegyzés: A melléknevek, különösen az igéből képzett (főleg -ed végű) melléknevek vonzata ennél hosszabb téma. Sok esetben a by elöljárószó is használható, pl. amused by, shocked by, tired by, vagy egyéb vonzat is előfordulhat, pl. tired from/with 1.) A melléknevek végén az -ú, -ű mindig hosszú (kivétel nincs). szomorú, keserű, gömbölyű, savanyú, homorú, domború 2.) Az -s végű melléknevek toldalékos alakjában is csak egy -s betűt írunk. okos = okosabb, okosan, kedves = kedvesebb, kedvesen helyes = helyesebb, helyesen. A tulajdonnévből képzett melléknevek. A.

Nyelvtan - 4. osztály Sulinet Tudásbázi

A bölcsőde szóban a -de képző a bölcső főnévhez járul; a hosszú -ő tehát nem kötő-hangzó, hanem az alapszó végén levő hosszú magánhangzó. (8−9 Szemere Gyula, 15.) H.25. 10. hova - hová Vannak olyan szavaink, amelyek a köznyelvben kétféle seprű - söprű alakban használatosak. Ilyenkor az írásban is mindké b) ö - ó ő hangok írása - a -ból, -ből, tól, -től, ról, -ről ragokban az -ó, -ő mindig hosszú házból, erdőből; asztaltól, széktől; autóról, őzről - a -szor, -ször ragokban az -o, -ö, mindig rövid háromszor, ötször - a -kor ragban az -o, mindig rövid ötkor, hatkor,hétkor, nyolckor, akkor. c) -h végű szava

Melléknevek ó ő végű - Nastavna sredstv

In diesem Ordner befinden sich weitere 1 Apps. Um diese anzuzeigen, müssen Sie den Ordner-PIN eingeben A melléknév helyes használata EmlékeztetőA melléknév helyesírása A KIEJTÉS elve érvényesül: - a melléknév végén mindig hosszú az ó, ő, ú, ű: bordó, előkelő, savanyú, jóízű. - a melléknév végén..

- A melléknevek végén az - Olvassátok fel a szavakat, ügyeljetek a szó végi ó, ő időtartamára! 5. dia. Feladat: - a helyes megoldás kiválasztása az áttetsző ellipszis mozgatásával - a rövid u végű szavak kezdőbetűiből szóalkotás (írás a táblán A(z) magyar összetett szavak kategóriába tartozó lapok. A következő 200 lap található a kategóriában, összesen 15 896 lapból Nézd meg az összes 'Ú' betűvel végződő magyar szót

A melléknevek jelentéstartalma, helyesírása. A melléknevek fokozása. A fejlesztés célja és feladatai. A melléknevek jelentéstartalmának mélyítése játékos tapasztalatszerzéssel. Az . ó, ő, ú, ű. végű melléknevek helyesírásának tudatosítása több példán keresztül, gyakorlásuk differenciált írástevékenységekke A jelentésük szerint arra alkalmas melléknevek fokozhatók. A középfok jele -bb, a felsőfoké a leg- -bb, az ő, ön, ők, önök A két mássalhangzóra végződő vagy -ít végű igetövekhez -a vagy -e kötőhang kapcsolja a képzőt. Példák: (hall → hallani,.

Olasz melléknévi igenév - folyamatos és befejezet

-A nyelvi tudatosság fokozása Tk.: 52/5-6. 37. A melléknevek helyesírása A melléknevek helyesírása (ó, ő, ú, ű végű melléknevek, j-ly pótlása, mássalhangzók hosszúsága). Mondatok, szövegek kiegészítése melléknevekkel. Tematikus szógyűjtések párban, csoportban. Fokozott melléknevek helyes használata és írása Melléknevek. A melléknevek általában a jelzett szó után állnak (kivételeket lásd lejjebb), és őket nemben és számban mindig egyeztetjük a jelzett szóval. Kivétel ez alól néhány archaizálódott forma, összetett szavakban, pl. une grand-mère 'nagymama', ce n'est pas grand-chose '(ez) nem nagy dolog/ügy' - szavak kiegészítése u, ú-val - a rövid u végű szavak kezdőbetűiből szóalkotás (írás a táblán) - ellenőrzés a roló lehúzásával szavanként. PDF Magánhangzóink: o - ó - nyeomszsz.org 1 Magánhangzóink: o - ó 1. Húzd alá kék vonallal a rövid, pirossal a hosszú ó-kat! Sajtot lopott a holló Szakértőnk legutóbb olyan kérdést kapott, mellyel kapcsolatban sok mindent el lehet mesélni - ráadásul olyan területről van szó, melyről az iskolai nyelvtanok mélyen hallgatnak. Megtudhatjuk, melyik magyar szó végződik tk-ra; miért sátoros, és nem sátras ünnepekről beszélünk; továbbá azt is, miért fontos, hogy egy nyelvész a vándorcirkuszosokra is figyeljen

Imagine logo parancsok kör - itt

Az -ER végű főnevek és melléknevek két csoportra oszlanak. Egyik részüknél az E kiesik az egyes szám alanyeseten kívüli összes többi esetben, másik részüknél nem esik ki. A szótárból tudhatjuk meg, hogy az illető szó melyik csoportba tartozik, ugyanis a szótárban jelezve van az egyes számú birtokos eset a főnevek. A melléknevek végén az -ó,-ő és az -ú,-ű hangokat hosszan ejtjük és hosszan írjuk. 2. feladat: Egészítsd ki a mondatokat A, -ú, -ű végű melléknevekkel: Ica haja rövid, Zsókáé pedig _____. A cseresznye édes, a meggy _____. A matek számomra nehéz, a magyar nyelv viszont _____. B, -ó, -ő végű melléknevekkel

Szó végén az Ó Ő mindig hosszú kivéve

 1. Melléknevek keresése (3. oszt. OFI mf. 99/3. Melléknevek alapján) Melléknevek keresése (3. oszt. OFI mf. 99/3. Melléknevek alapján) 2700. Főnév vagy melléknév (ó-ő végű) Főnév vagy melléknév (ó-ő végű) 4769. Gruppenzuordnung. Melléknevek. Melléknevek. 2281. Gruppen-Puzzle. Mellékneves szókapcsolatok. Mellékneves.
 2. dig rövid az u, ü, akkor is, ha nem az -ul, -ül igeképző vagy ugyanilyen alakú határozó- rag van bennük, hanem a -dul, -dül igeképző vagy -stul, -stül határozórag. Például: békül, épül, gyógyul, javul, kerül; célul, magyarul, németül, örök
 3. A SZÓKÉPZÉS . I. Elméleti segédanyag . A képzők csoportjai az alapszó és a származékszó szófaja szempontjából (A magyar nyelv könyve főszerk.

Azok a melléknevek, amelyek mássalhangzóra - Az én nevem Raquel, ő pedig Elena. ¿Qué estudiáis? - Yo estudio Medicina y él estudia farmacia. Mit tanultok? - - Én orvostanhallgató vagyok, ő pedig gyógyszerésznek tanul. ( ' -ar ' végű igék). 17. A szóelemek leírásának alapja a történeti hagyományban kialakult, a helyesírás által is őrzött mai köznyelvi kiejtés. Szavaink legnagyobb részének köznyelvi kiejtése határozottan megállapítható; például a kísér, kell, szalma, akác, zöld, négy stb. köznyelvi alakok, szemben a nyelvjárási (ill. régies) késér, kő, szóma, ákác.

A felsőfokban az ‑issimus 3 végződés helyett az ‑er végű melléknevek ‑rimus, ‑rima, ‑rimum végződést kapnak, mely a sing. nom. hímnemű alakjához járul: asper, aspera, asperum (érdes) → asperrimus, asperrima, asperrimum (legérdesebb), ugyanígy: miser 3 (nyomorult) → miserrimus 3, pulcher 3 (szép) → pulcherrimus. 185 Zimányi Árpád: Alakváltozatok aŰhelyesírásban 64.: az ú, ű, ó, ő végű névszók kettős alakjai (varjúk - varjak, faluk - falvak, szók - szavak, erdője - erdeje); 65.: a határozószók kettős alakjai (kint - kint, bent - benn); 66.: egyéb kettős alakok (gyerek - gyermek, leány - lány , miért - mért). Ezeken kívül még egy szabálypont tárgyal.

Angol melléknévpárok -ed és -ing végződésse

Az -ól, -ől végű névutókban mindig hosszú az -ó, -ő. alól, mellől, elől, felől 2.) Az -ul, -ül végű névutókban mindig rövid az -u, -ü. alul, hátul, belül, felül, mögül, keresztül, nélkül 3.) A legtöbb névutóban hosszú a szó végi tt (ha magánhangzó van előtte) alatt, fölött, között, mögöt Tegyük hozzá, hogy bizonyos magánhangzó-végű melléknevek után rendszeresen van (alsó nyelvállású) kötőhangzó (-i: pestiek, háziak; -ú/ű: szomorúak, keserűek). Ja, és persze a határozót alkotó -an/-en toldalék kötőhangzója rendesen az -ó/-ő végűek után is ott van: vádlóan (a vádlón archaikus), messzemenően stb Szenvedő melléknevek csak olyan cselekvések esetében lehetnek, amelyeknek lehet tárgyuk. - Ő ír. Az írás most vagy szokásosan történik. Az -O végű cselekvő melléknévi igenév mutatja a cselekvés vagy állapot értelmi alanyát. Egy külön szabály szerint -O végű melléknévi igenév személyt jelöl A horvát nyelv (horvátul: hrvatski jezik) az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcsoportjához tartozik, ennek is a nyugati alcsoportjához. A szociolingvisztika szempontjából egyrészt a hagyományosan szerbhorvát nyelvnek nevezett, a szerbek, a horvátok, a bosnyákok és a montenegróiak közös abstand-nyelvének egyik változata, másrészt különálló, saját. A német tőhangzó pedig nem feltétlen rövid a zárt szótagban (pl. schön - hosszan ejtendő az ő), amikor az angolban, így rövidségének megőrzésére sem kell figyelni. Az -e, -el, -er, -en végű melléknevek e -je kiesik a középfok -er ragja előtt (az - er, -en e -je meg is maradhat)

g végű melléknevek elvesztik a g-t az e előtt, ha a g előtt hosszú magánhangzó vagy kettőshangzó áll: vroeg - vroeë korán; máskor a g és e közé egy t ékelődik: sleg - slegte rossz; szóvégi f w-re változik (a magánhangzó hosszúsága miatt irásbeli eltérés lehet!): dof - dowwe homályos, doof - dowe süket. az -ER végű melléknevek felsőfokban -RIMUS 3 képzőt kapnak: liber, -a, -um - liberior 2 - LIBERRIMUS 3. pulcher, pulchra, pulchrum - pulchrior 2 - PULCHERRIMUS 3. celer, -is, -e - celerior 2 - CELERRIMUS 3 - 6 -ILIS végű melléknév felsőfokban - LIMUS 3 képzőt kap: facilis 2 (könnyű) - facilior 2 - FACILLIMUS 3 * (facile !!

6. osztály - Heni néni honlapj

 1. Ruzsiczky Éva észleli először az -ó/-ő képzős igenevek előhangzós toldalékolásának terjedését (Az -ó, -ő végű igenevek kötőhangzós (-ak, -ek) többesének a kérdéséhez: Nyr. 1955: 289—98). Megállapítja, hogy főként az állítmányi szerepű és melléknévi szófajiságú elemek jelennek meg előhangzóval.
 2. (Tulajdonnevek, ragos főnévi alakok, -ó, -ő, -ú, -ű végű főnevek, -ít, -ul, -ül végű és a kiejtéstől eltérő írásmódú igék, -s végű toldalékos melléknevek írása.) - Újabb 20-30 szóban a j hang biztonságos jelölése a tanult szófajok körében
 3. Az ik-es igék első személyragját az -m'-et nem használja, a második személyű -1, nálla o-, ő rag lesz, melyet az iktelen igéknél is használ, ha azok sziszegő végződésűek: néző, olvasó, főző, (nézesz, olvassz, főzesz), de ik-es igék módjára ragozza, néha a nem sziszegő végű igéket is a fölszólító módban.
 4. t amilyen nemű, számú birtok.A birtokos elé kötelező névelőt tenni, és a határozott névelőt a birtokossal egyeztetjük!. Az elöljárószók a birtokos szerkezetben is összeolvadhatnak a.
 5. t a megfelelő melléknévi.
 6. ánsok ‐ a de birtokos szerkezet ‐ az avoir, faire aller, venir igék ragozása ‐ visszaható névmások ‐ visszaható igék ragozás

Nyelvkönyvünket az ő emléknek szenteljük, aki először tette lehetővé, hogy a két testvéri nép fiai - egyelőre a latin alapján - egymás nyelvét kölcsönösen megismerhessék. A melléknevek neme - A melléknév mint jelző Az a végű főnevek tárgyesete - A melléknevek nőnemű tárgyesete - Névmások nőnemű. Elmondása szerint gyerekkorában az ó-ő végű melléknevek többes számát egyszerűen k-val képezték (pl. láthatók, kötelezők), a mai köznyelvi alakba viszont már beékelődött egy kötőhang a melléknévi igenévképző és a többes szám jele közé (láthatóak, kötelezőek). Köztudott, hogy Magyarországon a természetes. A természetes beszédben a korábbi egyszerű formához képest jelenleg megfigyelhető az ó-ő végű melléknevek többes számú alakjánál beékelődő kötőhang (láthatóak, kötelezőek), illetve Magyarországon mostanában egyre gyakrabban elhagyják a névelőt a mondat elején szereplő személy- és tárgynevek előtt (Bélát. Az afrikaans nyelv (vagy régebbi nevén a búr illetve fokföldi holland nyelv) a germán nyelvek nyugati ágába tartozó, a hollandból önállósodott nyelv, amely a 17-18. században Dél-Afrikába kivándorolt németalföldi parasztok, a búrok (boer - paraszt) holland nyelvjárásaiból, valamint a velük együtt érkező francia, német és fríz telepesek, illetve az afrikai.

A magyar helyesírás szabályai (AkH

 1. Melléknevek helyesírás szerinti csoportosítása Melléknevek fokozott alakjainak leírása Az -ít végű igék -ul, - ül végű igévé alakítása Mf. 36. oldal Füzet Mf. Feladattár 43/2., 3. 35. Felmérés tollbamondása Közmondás írása emlékezetből Képről összefüggő mondatok írása Mf. 37. oldal Füzet Feladattár 47.
 2. A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése Linea Group Nyelviskola és Oktatási Bt. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése angol Megszerezhető nyelvi képzés szintje1 KER C2 Megszerezhető nyelvi képzés fajtája2 általános nyelvi képzé
 3. A folyamatos melléknévi igenév (participio activo) végződése -ar végű igék esetén -ANTE, -er és -ir végű igéknél -ENTE vagy -IENTE. Ezek ma már önállósult melléknevek vagy főnevek, így a ragozási táblázatokban nem szerepelnek. Fordítása megegyezik a magyar folyamatos melléknévi igénévével: -ó, -ő.
 4. den -ce és -u végű melléknév; pl. rapace, precoce, dulce, hindu, manchu, blau stb.
 5. ek tekinti ezeket az eseteket,

Az -(i)a végű nőnemű melléknevek egyes szám alanyesete és semleges alakja rendszerint (de nem mindig) csak a hangsúly helyében különbözik: Ji yra gerà moteris. 'Ő jó asszony. Viszint tehát, ha -ar végű az ige akkor leválasszuk a szó végéről az -ar végződést és személynek és számnak megfelelően adjuk hozzá a ragot. én (-o), te (-as), ő (-a), mi (-amos), ti (-áis), ők (-an) Mañana no estudio - Holnap nem tanulok (estudiar) Antonio habla rápido - António gyorsan beszél (hablar Ezzel a feladattal az -ed és -ing végződésű melléknevek használatát gyakorolhatod. Minden mondat után zárójelben látsz egy igét. Ebből a megadott igéből képezz -ed vagy -ing végű melléknevet, amellyel ki kell egészítened a mondatot. A megoldásodat írd be a vonalra

Heni néni - ATW.h

 1. Az -ate végű szavak hangsúlyozása: 150: Az -ative végű melléknevek és az -acy végű főnevek: 152: Olvasógyakorlat: 154: Ellenőrző kérdések: 154: 26. lecke: 155: Az [ae] hang kiejtése és írásmódja: 155: Magyar-angol szópárok: 156: Az a betű lehetséges kiejtései fedett helyzetben: 157: Gyakorlás: 157: Fedett vagy szabad.
 2. Régikönyvek, Kovács János, Siptár Péter - Angolra hangolva - Könyv az angol kiejtésrő
 3. Ha e két megállapítást továbbgondoljuk, és figyelembe vesszük, hogy a ‑ság/‑ség képzővel ellátható melléknevek jelentős része már eleve képzős szó (méghozzá ‑s képzős), azaz aránylag gyakoriak az ‑asság/‑esség/‑osság végű szavak, akkor nem lepődhetünk meg azon, ha a már elhomályosultabb.
 4. lóra, lótól; kőnél, kőhöz stb.), tehát az egyszótagú, hosszú -ó, -ő végű szavainknál általában a testesebb esetragok a szótári tőhöz, az egyalakú, ősmagyar korban vagy azt megelőzően kialakult esetragok pedig a v-s tőhöz járulnak. 8. A mai magyar nyelvben vannak igék, amelyek a múlt idő jelét kétféle
 5. Tulajdonnevek, ragos főnévi alakok, -ó, -ő, -ú, -ű végű főnevek, - ít, -ul, -ül végű és a kiejtéstől eltérő írásmódú igék, -s végű toldalékos melléknevek írása. A j hang biztonságos jelölése a tanult szófajok körében. Követelmények 4. osztályban Magyar nyelv és irodalombó

Főnév vagy melléknév (ó-ő végű) - LearningApp

 1. t a birtokos személyragos alakokhoz is Az -ER végű főnevek és melléknevek két csoportra oszlanak
 2. t az-ics végű tudományok, tantárgyak, sportágak kifejezésére. jeans, glasses, scissors, politics, physics, gymnastics Főnévként használt melléknevek Határozott névelővel ellátott melléknevek
 3. AZ I-II. DECLINATIÓHOZ TARTOZÓ HÁROMVÉGŰ MELLÉKNEVEK N.B. A jelző megegyezik a jelzett szóval nemben, számban és esetben. A 3 végű melléknév végződései egyes szám nom.-ban: hímnemű főnév mellett: -us vagy -er (bonus, liber), nőnemű főnév mellett: -a (bona, libera)

az -el végű mellékneveknél a ragozott alakban kiesik a hangsúlytalan e: nobel (előkelő) /ein nobles Hotel/ eitel (hiú, öntelt) /ein eitler Mensch A melléknevek esetében is hangsúlyozza a ta-padást, amikor a melléknévre ráértjük az egész jelzős szerkezet jelenségét: árus, regös, szekeres megnevezések között a legtöbb -ós/-ős végű szó mellett nem találunk példákat az -ó/-ő végű variánsokra A melléknevek, számnevek toldalékolásával itt most nem foglalkozunk, a hagyományosan az esetragok között felsorolt -n és -lAg modalisi-essivusi toldalékok (világosan, melegen; hallgatólag, visszamenőleg) és a -szVr multiplicativusi toldalék (ötször, százszor) nem esetrag, hanem képző (a modalisi-essivusi toldalékokra vonatkozóan lásd a határozószó képzését, 3.4.4.

Video: 3 - Budapest University of Technology and Economic

Ó ő a szavak végén | a szavak végén az -ó, -ő hosszú,Diana hercegnő esküvője — diána, születési nevén: dianaVörösáfonya aszalása - a vörös áfonya, vagy az abból

- A melléknevek végén az . ő. mindig hosszú, akár képzett, akár képző nélküli alakokról van szó. (52.) Szükséges előismeret: végű szavak kezdőbetűiből szóalkotás (írás a táblán) - ellenőrzés a roló lehúzásával szavankén Tudja, hogy az ú, ű a melléknevek végén mindig, a főnevek végén általában hosszú. Tudja, hogy mindig hosszú a magánhangzó az -ít, -dít és -sít képzőben. Tudja, hogy az s végű melléknevek tárgyragos (hangosat), -n ragos (hangosan), többes számú (hangosak) és középfokú alakjaiban (hangosabb) sem kettőzzük meg az s-et Melléknevek Ragozása ÚJ; Szórend; ő (férfi/nő) er/sie/es ők sie öltöny der Anzug ön, önök Sie őr der/die Wächter/in öreg, idős alt örülni, örülök sich freuen, ich freue mich ősz (évszak). A -só, -ső végű melléknevek fokozása rendhagyó, mivel a felsőfoknál elhagyjuk a -bb jelet: alsó alsóbb legalsó; felső legfelső. Ezekben az esetekben a középfok többnyire el is marad. 6 - A ch végű szavak (pl. almanach, pech stb.) végén is mindig ejtjük a h-t. [Vö. 42., 83. e)] A h végű szavak egy részének kiejtése ingadozik. Így például az ah, áh, eh, hah, heh indulatszó ejtésében váltakozik a h-s alak a h-tlannal. A MÉH betűszó inkább h-s ejtésű, mint h-tlan A legbonyolultabb a névszóragozások közül. Ide tartoznak főnevek és melléknevek is, ez a mn-k 2. típusa. főnevek: lehetnek: m, f, és n (a nemet legjobb megtanulni a szóval) felismerhetőek: Sing/Gen mindig -is végződésű. ragozási tövük: az S/Gen -is végződésének levágása után megmaradó tő. melléknevek

 • Cák látnivalók.
 • Marhaterelő kutya.
 • Totya kazán műszaki rajz.
 • Ősi idegenek 1. évad 1. rész videa.
 • Shauna Robertson.
 • Számlázz hu számla aláírás.
 • Patkó gym árak.
 • Marbet mennyezeti burkolólap terra.
 • Mi a diffúz májlézió.
 • Feszültség és térerősség kapcsolata.
 • Hittan kézműves.
 • Gyerek tároló doboz.
 • Apám hitte Chordify.
 • L alakú gardróbszekrény.
 • Vörös rózsák.
 • Ehető szöcske.
 • Kalóz kalap.
 • Gyömbér fogyás gyakori kérdések.
 • Android studio magyar letöltés.
 • Talajtakaró rózsa vásárlás.
 • Gomba eladó ház.
 • Első detox ingyenes.
 • Blanco csaptelep.
 • Udvarház jelentése.
 • Előnevelt csirke albertirsa.
 • Oldaltáska varrás.
 • Képernyő tükrözés windows 7.
 • Lánybúcsú ajándék házilag.
 • Suppori babahordozó vélemények.
 • High tech synthetic.
 • Kála szerű virág.
 • Alma lefekvés előtt.
 • Computherm q3rf.
 • Nyugdíjas állás velence.
 • Asch vonalhosszúság kísérlet.
 • Rák kiújulásának esélye.
 • Pókember legújabb kalandjai epizódok.
 • Üveg címke készítés otthon.
 • Bosch gaz 3000 w zw 24 2 dhke.
 • Bol időjárás.
 • Canesten bőrgombára.